Ru Ua
0 800 33 03 23
Безкоштовно по Україні
(044) 333 82 86
(067) 634 83 53

Публічний договір-оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
Цей Договір є публічним договором - договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.
Цей Договір є угодою між компанією в особі Гладченко Володимир Вікторович (далі по тексту - «Продавець») і будь-яким юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (далі - «Покупець »), що включає всі істотні умови організації купівлі - продажу дистанційним способом (тобто через сайт).
Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця і визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт.
1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти сайту факт натисканням на посилання "Оформити замовлення", "Розмістити замовлення» або «Купити в 1 клік і оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.
1.3. Публічна оферта також прийнятої при реєстрації Покупця на сайті.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
2. Терміни та визначення
2.1. «Магазин»-сайт продавця ( «flagsystem.ua»), створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром - дистанційним способом продажу товару.
2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті.
2.3. "Персональні дані" - будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до певної особи, або на-віч, визначається.
2.4. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак :
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
3. Предмет договору
3.1. Магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах Цього договору.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж на сайті, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті;
г) виконання та передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн на сайті або за допомогою телефонних засобів зв'язку за контактами, вказаними на сайті.
5. Вартість і порядок оплати товару
5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках сайту Продавця.
 
5.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах на сайті. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату товарів (послуг).
 
5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передоплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.
 
6. Доставка замовлення
 
6.1. Доставка товару Покупцю відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.
 
6.2. Доставка товару виконується силами продавця чи транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця. Загальний термін доставки не може перевищувати 10 днів.
 
6.3. Вартість доставки на сайті не вказується, так як залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).
 
6.4. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.
 
6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, так як вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
 
6.6. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається компанією-перевізником.
 
7. Дана категорія товарів поверненню або обміну не підлягає, згідно "Закону України про захист споживачів"
 
8. Права та обов'язки сторін
 
8.1. Покупець зобов'язаний:
 
а) ознайомитися з інформацією про товар, яка розміщена на сайті продавця;
 
б) самостійно оформити замовлення на сайті;
 
в) своєчасно оплатити та отримати замовлення в Перевізника на умовах цього договору;
 
г) при отриманні товару у перевізника переконатися в його цілісності і комплектності. При неповної комплектації - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.
 
8.2. Покупець має право вимагати від магазину дотримання умов цього договору.
 
8.3. Магазин зобов'язаний:
 
а) дотримуватися умов цього договору;
 
б) передати Покупцю товар відповідно до обраного зразком, розташованим на сайті, оформленим замовленням та умовами цього договору;
 
в) магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.
 
8.4. Магазин має право:
 
а) в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
 
9. Порядок прийому товару Покупцем
 
9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра або продавця, покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) і повноти його комплектності.
 
9.2. У разі наявності хоча б одного з перерахованих в п.9.1. Договору недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і співробітником перевізника або Продавця..Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акту Покупець зобов'язаний повідомити менеджеру (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну товару.
 
9.3. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, зізнається отримання Покупцем Товару в належному стані та в повній комплектності.
 
10. Відповідальність сторін
 
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
 
10.2. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.
 
10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів письмово по електронній пошті повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
 
10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше п'яти місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
 
10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь - яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
11. Інші умови
11.1. Магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті «flagsystem.ua» і діє до виконання всіх умов договору.

 

Позвонить
Телефони
0 800 33 03 23
(044) 333 82 86
(067) 634 83 53
Замовити зворотній дзвінок
Зворотній зв'язок

0 800 33 03 23 (044) 333 82 86 (067) 634 83 53